Sante : Lè yon moun « pete » bò kote w, sa ka fè ou trape maladi kowonaviris la

Si nou kwè nan sa yon jounal anglè ki rele « The telegraph » di, ou ka trape maladi kowonaviris la lè yon moun « Pete » bò kote w.

Nan atik la, jounal la di ke se minis yo nan peyi angletè ki bay enfòmasyon sila a nan moman yo te ape pale ansanm yon kote. Men san li pa di sa jounal la di a pa verite, yon moun ki la pou pale nan non premye minis angletè a ki se Boris Johnson, fè konnen ke yo poko gen enfòmasyon sila, e li tou fè konnen ke akòz de atik jounal « The télégraph » la, yo gentan ap fè etid sou sa pou yo wè si li ka fèt vre.

Pi ba nan atik la, jounal la fè konnen ke chans ki genyen pou moun trape maladi kowonaviris la nan pete a piti anpil anpil akòz de rad ak eslip ak kilòt ki ka sèvi tankou se kach nen pou enpeche sa ki pa bon yo sòti a.

Info 4.0

Suivez-nous sur

Facebook