A la Une

Message du Secrétaire Général du MTV

MESAJ POU JÈN YO

Frè m ak Sè m yo, Jenn fanm ak jenn gason nan peyi Dayiti,

Potorik kriz ki pran tout fòm kap brase bil peyi a dènye tan sa yo dwe souke konsyans nou. Li pa yon sekrè pou pèsonn, nou tout konnen, lajounen jodi a kesyon konstitisyon, enstistisyon demokratik ak respè Dwa fondal natal tout moun ap pran souflèt nan men yon rejim diktatoryal. Represyon ak pèsekisyon kont sitwayen, sitwayèn nan opozisyon an, etidyan, militan, jij yo, ak lòt kategori moun nan sosyete a fè kenken. Se chak jou nou konte yon ka anplis. Pa janm gen eleksyon pou ranplase pèsonèl politik yo. Enstitisyon Lalwa plase pou fè kontwòl depans ak rantre lajan nan Leta a ap sibi reprezay tout kalte. Dwa moun gen pou viv byen ak pou ranpli dwa sivik ak politik yo menase. Dekrè kap wete nan Libète chak moun genyen ak desizyon pou kraze kèk enstitisyon leta ki la toujou yo ap fè mikalaw.

Ayiti nan nivo ekonomik kontinye ap  degrenngole. Defisi nan bidjè Leta a chak ane ap plonje nou pi fon. Sòti desanm 2019 rive desanm 2020, peyi a anrejistre 23 milya goud defisi ak yon kwasans ekonomik negatif ane ki pase yo pou chak egzèsis. To chomaj la te deja atenn 28.9% depi 2012 daprè yon etid sou kondisyon vi menaj yo IHSI te fè. Rejim politik ki anplas la pa fè anyen pou ede jèn antreprenè yo ki bezwen mwayen pou kenbe osnon pou lanse premye biznis yo. Jenès la kontinye ak diplòm nan men ap kite Ayiti, al chache lavi miyò lòt bò dlo. 

Yon lòt bò, pandan n ap deplore represyon sou jounalis, pèson poko janm fin konnen a klè ki konsekans ensekirite  jeneralize a, patikilyèman fenomèn kidnapin lan, genyen sou peyi a. Eske nou imajine konbyen fanmi ki dekapitalize jodi a paske kidnapè te oblije yo peye ranson? Nou imajine doulè dlo nan je fanmi ki viktim masak yo ak fanm y ap vyole pasi pala yo? Gang fè moun nan katye popilè yo paka respire; yo oblije kouri kite zòn yo. Se masak sou masak. Daprè chif òganizasyon dwa moun yo gen dis masak pou pi piti ki fet nan peyi a kat lane ki sot pase yo. Sak pi di a, ankenn pwogràm pou sipòte sila ki pi fèb yo nan bidonvil yo ak nan zòn ki lwen nan peyi a pa janm mete sou pye. 

Lè n gade tablo tris sa a, nou menm lajenès nou paka rete kanpe gade. Jodi a, plis pase tout lanne anvan, Ayiti bezwen yon sektè prive, yon près, yon legliz, vodouyizan, atis ak jèn pwogresis epi ki gen konsyans sosyal. Pita ka pi tris. Se devwa lajenès pou l angaje l nan batay kont diktati, kont kòripsyon, kont inegalite, kont enpinite, kont vyolans sou fanm ak kont zafè moun pa a nan peyi a.

NOU dwe leve kanpe kont tout vyolasyon manman lwa peyi a. Nan kraze brize enstitisyonèl, ekonomik, moral, etik, sosyal, pouvwa wòz la mennen nou la a se avni nou tout li chwazi fè kwa sou li. Nou wè menm ti rès la pa pou pèp la. Se nou tout ki an danje. Pèsonn pa ka rete bwa kwaze ankò.

Nan randevou sa a ak listwa,  se misyon pa nou pou n goumen kou mèt Janjak, kou metrès Sesil pou rapatriye leta nou an,  leta sa a ki bezwen jèn yo an ijans. Pou sa nou dwe ayisyanize leta a, imanize li, sosyalize li. Batay pèp Ayisyen an se batay pou Jistis sosyal ak diyite. Nou pa gen dwa boude li. Lajenès, politik se zafè w tou. Se pou tout bon, peyi a bezwen yon klas politik eklere, patriyòt, vizyonè ki kwè nan souvrènte, diyite ak lit pou byennèt pèp ayisyen an. Nan randevou sa a ak listwa a se kostim revolisyonè a menm pou n mete sou nou. Lajenès pa janm bliye, angajman politik ou dwe chita sou konviksyon, etik ak sans enterè kolektif. 

Jodi a nou gen chwa : ant laperèz oswa diyite, ant lamizè oswa pwosperite ekonomik pou yon pi bon avni, ant yon leta tchoul oswa yon leta granmoun, ant kanpe goumen oswa bat ba devan diktati Jovenel Moïse la.

Batay Jodi a se batay nou tout. Lajenès Peyi Dayiti angaje w. Yon konba ret yon konba.

Rezistans! Rezistans! Rezistans!

Schultz Simpssie Cazir

Sitwayen ayisyen angaje

 17 fevriye 2021

Suivez-nous sur

Facebook

Bouton retour en haut de la page