A la Une

LETA AYISYEN AK KONPLISITE KOMINOTE ENTÈNASYONAL LIVRE PREZIDAN JOVENEL MOÏSE

LETA AYISYEN AK KONPLISITE KOMINOTE ENTÈNASYONAL LIVRE PREZIDAN JOVENEL MOÏSE

Kontrèman ak anpil nan nou, asasina Prezidan Jovenel Moïse pa etone m ditou. Yon peyi k ap dirije pa yon Leta sanginè, blofè, mantè, enkonpetan epi ki mare sosis li ak yon kominote entènasyonal manipilatè k ap defann sèlman enterè pa l, anyen pa dwe etone n.

Se pa yon sekrè pou pyès moun, ni Leta Ayisyen, ni kominote entènasyonal la pa te janm kreye okenn kondisyon pou okenn moun viv an sekirite isit an Ayiti. Ata menm prezidan Repiblik la, Jovenel Moïse pa te epanye. Lè kèk moun ki santi yo bouke konn leve kanpe pou mande sekirite pou tout moun k ap viv an Ayiti, Leta Ayisyen te souvan konn itilize vyolans pou anpeche moun sa yo manifèste pou mande lavi. Anplis de sa, kominote entènasyonal la te souvan konn ap minimize yo nan fè konnen se de twa moun k ap fè dezòd, pandan manifestan yo konn plizyè milye.

14 fevriye 2019, apre anpil tan silans, Prezidan Jovenel Moïse ki t ap remèsye parenn li deklare « Mwen remèsye tout zanmi nan kominote entènasyonal la… Mwen remèsye yo pou gwo sipò yo ba nou, sitou nan domèn sekirite e ke y ap toujou ba nou. »

3 jou aprè, swa 17 fevriye 2019, PNH arete 8 moun byen ame, pami yo 1 Ayisyen, 5 Ameriken, 1 Sèb ak 1 Ris. Premye Minis nan epòk la, Jean Henry Céant te deklare, se li menm mèsenè sa yo te vin asasine. Prezidan nan epòk la, Jovenel Moïse te fè konnen se BRH yo te vin kase. Sou bò pa li, Senatè Moïse Jean Charles te fè konnen mèsenè yo te la pou ranvèse Prezidan Jovenel Moïse. Mèsenè yo menm te deklare yo te rantre an Ayiti pou yo vin sekirize yon biznisman k ap travay pou gouvènman ayisyen.

Nan aprèmidi 20 fevriye, anbasad amerikèn kowòdone ak Leta Ayisyen, yo libere 5 ameriken yo, paske Lajistis Ayisyèn pa te repwoche yo anyen. LOL. Nan lannwit DCPJ libere 2 lòt etranje yo, tandiske yo te kenbe Sitwayen Ayisyen, Michael Estera ki te eksplike li se yon senp chofè tradiktè. Li pa konnen VIP (mèsenè) yo ni an pent, ni an penti.

Nan jedi 21 fevriye, ni Prezidan, ni Premye Minis ata menm komisè gouvènman Pòtoprens la, Paul Eronce Villard, yo tout di, yo pa o kouran si Mèsenè yo libere. Aprè tout betiz sa yo, okennn moun pa ni revoke, ni demisyone. Popilasyon an menm pa fòse okenn otorite bay eksplikasyon. Sa n tande a, dosye frèt… dosye klase.

Nan sans sa, m rete kwè, anpil responsab nan Leta Ayisyen ak kèk gwo zotobre nan kominote entènasyonal la gen anpil kesyon pou yo reponn sou asasina chèf Leta Ayisyen an, Jovenel Moïse. Non sèlman yo te 2 gwo potanta nan zafè sekirite isit an Ayiti, yo te toujou ap klèwonnen nan zòrèy Nasyon an yo gen kontwol sekirite isit an Ayiti.

An n pati ak ipotèz tout moun k ap viv nan mond la (anviwon 7.8 milya) ka otè entelektyèl (sof mwen menm). Pi lwen, an n konsidere tout moun ki te an Ayiti nan lannwit 6-7 jiyè 2021 an ka asasen an (toujou sof mwen menm ak viktim nan). Sa vle di, okenn moun pa ekate, ata menm Madanm li. Sitou responsab nan zafè sekirite Prezidan an, yo yonn pa dwe neglije nan kad ankèt sa.

Mèkredi 7 jiyè 2021, Prezidan an mouri nan rezidans li kote li pran anviwon 12 bal, madanm li, Martine Moïse pran plizyè bal tou. Nan sans sa, Nasyon an ap tann repons a 3 kesyon fondamantal sa yo nan men anketè yo.

1- Kilès ki asasine Jovenel Moïse ? (Otè entelektyèl la tou, si se pa li ki tou asasen an).
2- Poukisa yo asasine Jovenel Moïse ? (Koz okazyonèl tou).
3- Kilès ki te o kouran ki pa te epanye sa ? (Tout konplis yo).

Pou n rive jwenn repons a 3 kesyon fondamantal sa yo, gen anpil dispozisyon ki merite pran nan yon delè ki trè kout. Fòk Nasyon an evite pou se ta menm asasen yo k ap fè ankèt la ankò. Nan sans sa, nou bezwen yon bonjan ankèt k ap gen ekspè Nasyonal ak Entènasyonal ki kredib, ki endepandan.

Fòk Leta mete kèk responsab a dispozisyon Lajistis, epi mete yo an izòlman tou. Se pou yo entèdi yo kite teritwa peyi d Ayiti jiskaske Lajistis jwenn enfòmasyon ki enterese l yo. M vle pale de :

1- Kowòdonatè sekirite Prezidan an, Jean Laguel Civil
2- Responsab USGPN nan, Dimitri Hérard
3- Responsab USP a, Pierre Osmann Léandre
4- Responsab Ajans Nasyonal Entelijans (ANI) an

Kèk lòt moun dwe mete yo a dispozisyon Lajistis tou, m ap site :

1- Premye Minis demisyonè a.i a, Claude Joseph
2- Minis Jistis ak sekirite piblik la, Rock Feller Vincent
3- Sekretè d eta pou sekirite piblik la, Sébastien Jean Charles
4- Minis Enteryè ak Kolektivite Teritoryal la, Louis Gonzague Edner Day
5- Direktè jeneral a.i PNH la, Léon Charles
6- Responsab Cat-Team nan, Paul Eddy Amazan
7- Komisè gouvènman Pòtoprens la, Claude Bedford
8- Entandan nan rezidans prive Prezidan Jovenel Moïse la.
9- Responsab kont rezo sosyal Jovenel Moïse la.
10- Responsab kont rezo sosyal La Présidence yo 
11- Premyè Dam Martine Moïse. Leta dwe kontwole chak grenn moun k ap rantre an kontak ak li.
12- Pitit fi Prezidan an, Jomarlie Moïse
13- Gason lakou ak sèvant kay prezidan an
14- Tout lòt moun ki t ap travay nan rezidans Prezidan an jou swa sa (Polisye ak responsab kamera siveyans)
15- Ata menm vizitè ki ta nan kay la jou swa sa, si te genyen.
16- Tout polisye ki t ap travay nan bakòp ki dwe nan rantre Pèleren 5 la (si li te la, si li pa te la tou, responsab komisarya Petyonvil la gen eksplikasyon pou li bay Lajistis.
17- Etranje kolonbyen gouvènman Ayisyen te fè rantre pou te pwoteje Prezidan an, depi kontra yo pa te fini, menm si yo pa te sou plas.
18- Responsab kont rezo sosyal Martine Moïse yo
19- Mèt kay kote kolonbyen yo te ye a.

Yon lòt bò, Leta Ayisyen  dwe mande Etazini ak Nasyon Zini retire privilèj kèk diplomat, epi mete yo a dispozisyon lajistis, tankou :

1- Anbasadè Etazini nan Pòtoprens lan, Michèle Sison
2- Reprezantan BINUH an, Helen Meagher La Lime

LÒT DISPOZISYON ENPÒTAN LETA AYISYEN DWE PRAN :

Se mande responsab konpayi telefoni mobil yo (Digicel ak Natcom) pou mete a dispozisyon yo, tout dènye done relve telefonik Prezidan Jovenel Moïse ak done chak moun mwen te site anwo yo, ak chak grenn mèsenè ki ta arete. 

GEN ANPIL LÒT KESYON ENPÒTAN KI MERITE POZE POU N RIVE PI PRÈ REPONS A 3 PREMYE KESYON FONDAMANTAL MWEN TE SITE AVAN YO :

1- Kilès ki premye konstate Jovenel Moïse mouri ? Moun ki premye konstate sa a, ki premye moun li enfòme sa jiskaske nouvèl la rive nan zòrèy PM a.i Claude Joseph ?

2- Poukisa se pa « La Présidence » ki premye anonse Prezidan an mouri, men pito se biwo moun ki pral ranplase Prezidan an, an palan de Primati ? 

3- Kòm se Primati ki premye enfòme Nasyon an, Prezidan Jovenel Mouri, ki kote Primati jwenn enfòmasyon sa ? Kòman PM a.i Claude Joseph te gentan fè konnen nasyonalite ak lang prezime asasen yo san Leta poko te janm arete yonn ? Èske se menm Kolonmbyen gouvènman ayisyen te fè rantre pou sekirize Prezidan an, ki rive asasine l ? Poukisa PM a.i Claude Joseph pa kontinye siyen nòt li yo kòm « premye Minis a.i », men pito kòm « premye Minis » ? Poukisa PM a.i Claude Joseph dekrete « état de siège » enkonstitisyonèlman, èske se pou anpeche manifestasyon kont li ?

4- Kilès ki mennen Jormalie ak Martine Moïse lopital ? Nan ki machin ? Aprè konbyen tan premyè Dam nan rive jwenn moun mennen l Lopital ? Èske Lopital kote Martine te premye ale a pa gen kamera siveyans, si wi, ki machin li montre ki depoze pasyan an, a kilè ? Kote anbilans, chofè anbilans la, medsen ak enfimyè ki dwe toujou nan menm espas ak Prezidan an ?

5- Kot moun ki ta dwe la pou siveye monitè kamera siveyans nan rezidans Prezidan an ?

8- Kòman DG a.i PNH la, Léon Charles te gentan konnen efektif mèsenè yo avan menm yo te arete yo ? Kisa ki eksplike nan mwens pase 24 èd tan PNH tèlman efikas, li gentan arete prèske tout prezime asasen yo ?

9- Kilès ki demare moun Mèsenè yo te mare yo ? A kilè moun sa vini tou ?

10- Poukisa Jean Laguel Civil pa ale lakay Prezidan an touswit aprè li te fin resevwa apèl Prezidan an vè 1 è nan maten ki di l panike ? Kilès ki te rele l pou enfòme l, li pa bezwen rantre Pèleren 5, al bare mèsenè yo Pèleren 2 pito. Èske lè l ap sot lakay li Tomasen, li te enfòme komisarya Kenskòf ak Petyonvil Prezidan an detrès ? Poukisa aprè yo fin brake l nan Pèleren 2, fè li retounen, li pa tou rantre kay Prezidan an nan Pèleren 5, pou se vè 5è nan maten li ta resi parèt sou plas ? Kòm kowòdonatè sekirite Prezidan an, lè li parèt, ki premye moun li jwenn nan espas la ? Èske l te jwenn ajan sekirite sou plas ?

11- Aprè Leta Ayisyen, propriyetè la ak enjenyè ki konstrui l la, ki lòt moun ankò ki gen plan kay kote Prezidan an te abite a ?

12- Kilès moun / enstitisyon ki te konn pran swen Kolonmbyen sa yo pandan tout tan yo pase isit an Ayiti ?

13 – Kilès k ap jere kominikasyon premyè dam nan ? Kilès ki ekri epi anrejistre premye diskou ki pibliye sou kont twitter premyè dam nan aprè asasina a ? Si se pa premyè Dam nan an pèsòn k ap jere kominikasyon l, moun sila dwe mete l disponib pou Lajistis ak entèdiksyon pou l kite teritwa a.

Nou dwe note tou, gen anpil lòt kesyon k ap gen pou vini, selon repons a premye kesyon sa yo.

Jodi a, kriz asasina Prezidan an fonksyon an pi grav paske tou senpleman li mete nou nan yon sitiyasyon kote yon lòt gwo kriz debouche, yon kriz konstitisyonèl ak enstitisyonèl Prezidan Jovenel eritye, men ki malerezman vin anpire olye l te rezoud li. Prezidan Jovenel pase 4 lane nan tèt yon peyi ki p ap gouvène. Li mouri kite yon peyi ki p ap gouvène. Pou prèv, tou lè 3 pouvwa Leta yo moribon. Nan sans sa, Pèp Ayisyen an dwe pwofite de sitiyasyon sa pou dyaloge rapid o presto.

Skason Baptiste
11 jiyè 2021

https://www.facebook.com/1548121538846607/posts/3030609567264456/

– Skason Baptiste

Suivez-nous sur

Facebook

Bouton retour en haut de la page