Indexé par une artiste sur Instagram: Le Porte Parole National de AP, Joël Pierre se soucie de sa réputation

Accusé par l'artiste Fatima dans un message publié sur ses deux pages officielles Instagram et facebook, Joël Pierre Porte Parole national du parti Aksyon Patriotik entend rétablir les faits et en profite pour porter un démenti aux accusations dont il fait l'objet. La redaction de l'Info 4.0 publie en toute intégralité la réponse du leader de AP, menaçant de faire recours à la justice en vue de sauver son honneur si l'artiste en question ne lui présente des excuses publiques.

Reyaksyon JOEL PIERRE swit ak 2 pòs Atis Fatima fè sou paj OFISYÈL Enstagram ak Fesbouk li yo.
—————————————
« Atis gen limit. Atis gen responsabilite. E atis dwe pran responsabilite l tou. »

Se ak anpil chòk epi chagren tou, mwen dekouvri jou kite jedi 15 avril 2020 an kisa ki ekri sou mwen sou 2 paj Ofisyèl Atis ki rele Fatima-a. Mwen gade foto mwen yo epi m ap li sa atis la ekri yo, se tankou se sou yon moun mwen pa konnen m ap li tout pawòl sa yo.

Mwen konnen ou se yon atis ki gen anpil talan, ki fyè de sa w akonpli e jan ou fè fyète peyi a epi fanatik ou ki ap swiv ou. Mwen se Ayisyen, e mwen pataje fyète ak pasyon tout sa atis ayisyen simaye e reprezante. Mwen respekte moun ou ye a e mwen respekte fanatik ou yo tou.

Ou se yon Atis Fatima. Pou kantite moun ki ap swiv ou, e pou valè rezo ou enfliyanse ak pòs sa a ou fè sou mwen an, ki gen enpak dirèk sou lavi mwen, avni politik mwen, sou moun mwen ye a, sou madanm mwen ke mwen renmen anpil e gen gwo respè pou li a, sou fanmi mwen, menmsi mwen dezole paske w ap fè fas a yon sitiyasyon konsa, ki vin fè ou trè agresif epi ap stigmatize’m ak pawòl ou yo paske ou kwè se fanmiw ak repitasyon w w ap pwoteje, se konsa tou mwen kwè se tout dwa mwen genyen pou mwen defann repitasyon mwen ak respè fanmi mwen, sitou madanm mwen paske ou PA GEN OKENN PRÈV ki lye mwen dirèkteman ak akizasyon sa a. Ou riske itilize vizaj mwen, akize m’ e ekspoze m a tout moun ki konnenw pou w desann mwen tankou moun.

Se pa paske ou se atis e mwen pa atis la pou w konprann ou kapab pran tout pwa rezo w ak stati w yo pou w desann epi joure SAN PRÈV ( si w genyen afiche l e mwen byen di PRÈV kote se mwen ki ekri sa w akizem yo) yon sitwayen ki pa gen reyonnman rezo paw la. Siw te konn swiv mwen, sa vle di ou te respekte m, e ou pa t janm tande okenn pawòl sòti sou mwen deja ki di mwen abitye sal repitasyon moun. Poukisa se jodi a, yon sèl kou ou lese konprann mwen abitye fè sa!!!
Siw gen prèv, poste l, paske mwen vle ekspoze defans mwen devan ou menm, devan konsyans ou ak fanatik ou yo pou yo menm jije kalte abi wap fè ak enfliyans ou genyen an. Menmjan ou kapab itilize mo pou diminye mwen tankou moun lan, menmjan an tou ou dwe pwouve konsyans ou ak fanatik ou ou gen prèv tout bon pou sa w ap di a!!!

Kounya kite m agimante e ekspoze defans mwen. Avan mwen fè sa, mwen vle rapidman reyaji sou yon pawòl ou ekri ki ta lese konprann mwen gen yon fiksasyon sou janm ou… Menmjan ou santi w sou cheval ou lèw fache pou defann entimite w, pwòch ou ak repitasyon w, mwen vle di w nan lavi pa m tankou senp sitwayen, pa popilè jan w wè mwen an, senp lan, m pa janm fè fantas sou Atis, e se paske mwen kwè nan matirite, nan stabilite ak nan lanmou kifè mwen chwazi bèl madanm mwen ki se yon bèl fanm entelijan ki fè mwen fyè, kontan, satisfè chak jou e mwen estime mwen jwenn tout sa ki konble m nan li. Mwen renmen l’ anpil e si w di ou respekte l tankou fanm menmjan avèw, ou pa t ap janm abize de rezo w, SAN PRÈV ankò, pou w ensilte mari l nan eta sa a. Si w panse ou fè abnegasyon, reflechi 2 fwa ankò.

Kesyon

Si w rekonèt kem son potansyèl kandida, yon jèn k ap fè politik. Kisa bay manti sou ou nan yon atik ap rapòte m si paj sa a ou referew avè l la se ta mwen ki tap itilize l’ ? Antanke moun kap fè politik Aksyon mwen poze yo toujou gen kòm finalite rasanble moun sou mwen, ki enterè m genyen nan atake w? Ou pa panse si ou menm w ap di ki resous zanmitay ak relasyon mwen genyen, poukisa se sou ou menm pou mwen fikse a la-a, e ki ka rapòtem kisa menm?

Konklizyon

Fatima lè w bezwen swanye imaj ou, pa swanyel sou senp sitwayen. Sispann jwe zèl kat viktim. Non mwen, repitasyon mwen ak madanm mwen souye sou paj ou (e mwen pran nòt desa). Mwen sot li kijan tout moun rezo, ak zanmi enfliyansè ki te kanpe bò koute w ap sal imaj mwen e fanmi mwen, madanm mwen afekte ak aksyon w lan. SAN PRÈV, ou pran foto m, ekspoze l sou paj ofisyèl ou yo, san respè. Mpa kwè atis baw tout dwa sa a sou lavi prive moun.
Mwen ap defann repitasyon mwen e depiw pa ka lage prèv sa w di sou mwen, mwen mandew fè eskiz piblik, oswa mwen pran wout lalwa ban mwen pou defann entegrite m.

Mwen dezole ankò pou sa ki rive w la, e map di w ankò, mwen pa gen anyen a wè ak sa, donk mwen pa gen eskiz pou m prezante.
Mwen ap mande fanatik ou yo tanpri pa anglouti yon moun gratis pou lanmou nou gen pou atis nou san li pa prezante okenn prèv pou l abize repitasyon moun konsa. Ou gen fanmi. Mwen gen fanmi mwen tou. Mwen renmen yo anpil tou e mwen egzije w respekte moun kèlkilanswa stati sosyal yo.
Atis pa sèlman gen reyonnman. Atis gen limit. Atis gen responsabilite e Atis dwe pran responsabilite l tou.

NB : La rédaction de l’info 4.0 laisse le droit de réponse à l’artiste Fatima.

Joel Pierre
Senp Sitwayen

Suivez-nous sur

Facebook

Bouton retour en haut de la page