A la Une

Haïti-Crise : UNJADAYITI s’adresse à la société et propose

Pwopozisyon de UNJADAYITI pou reti AYITI na kriz li ye a.
Ansanm an nou mete men pou sove patri nou an. Pyes Sakrifis pa two gran poun sove nasyon an.

 Ayisyen, Ayisyèn, Konpatriyot, Jenès peyi a,

 Jodi a se tout bon vre moman an rive pou nou tout mete nou ansanm poun sove peyi a. Se tout bon vre nou gen obligasyon poun mete nou ansanm poun koupe fache ak tout vye Pratik ki koz nou paka avanse e ki pa bay rezilta depi yon bon bout tan, lè a rive poun koupe fache ak tout fom konfli ki mete peyi nou ajenou.

 Ansanm nou dwe kreye bonjan kondisyon ki pou mete tout pitit peyi a an konfyans, kote lide tou nèf pral blayi sou tout nasyon an pou yon devlopman kap diri, kote pitit nou, pitit pitit nou ak tout lot moun ka viv jan moun dwe viv.

 Ansanm nou dwe kreye bonjan Kondisyon pou nou gen bon jan Sitwayen Konsyan e ki gen konfyans an menm tan ki prè pou konstwi yon lot Sosyete ki ka konte sou pwop tèt li. Nou kapab, e UNJADAYITI kwè sa.

 Fas ak sitiyasyon difisil ke nasyon an twouvel la a.
Fas ak dimansyon kriz kap ravaje tout enstitisyon repiblikèn nou yo.
Fas ak kriz ki mete yon vid nan klas politik lan, nan Sosyete Sivil la.
Fas ak Vid ki gen nan Konstitisyon peyi a nan ka espesyal nou ye la a
Fas ak kriz Ekonomik ki mete lamize makonnen ak ensekirite sou tout fom ki kreye yon enjistis
sosyal ak tout fom abi sou popilasyon an,
Lè nap konstate jan lot peyi ap pale de nou,
Lè nou konstate kantite Jèn fanm ak Jèn Gason ki pati pou peyi san chapo nan move kondisyon
Lè nou konstate kantite zak sasinay ki fèt nan katye popilè yo
Lè nou ap konstate kijan nan chak kwen nan peyi a se group bandi ak zam kap fè la lwa,
Lè nap konstate ke tout sektè nan sosyete a viktim de zak kidnapin ak tout move zak
Lè tout pitit peyi a, isit kou lot bo dlo konstate e tande yon Prezidan asasine an dedan lakay li nan
kondisyon pyès moun poko konpran zak sa a, e ki kreye yon gwo vid nan nivo pouvwa egzekitif la
ak tout sosyete a, eben se tout bon vre fok nou chita pale, fok gen yon sakrifis ki fèt pou n
Pemèt Nasyon an repran dwa grandèt majè li kote nap ka pèmèt ti moun yo, jèn moun yo ak
gran moun yo viv nan tout diyite ak fyète.

Se yon travay kolektif, ki pou kreye yon chanjman, pou pemèt yon lot fwa anko AYITI atreyan.
Fas ak tout Konsta sa yo, Unite des Jeunes en Action pour le Developpement d`AYITI(UNJADAYITI) ap mande ak tout fos viv nasyon an, Espesyalman ti rès Sena a poul demare yon dyalog prese prese ak tout aktè yo pou yon solisyon ant Ayisyen ak Ayisyen pou pote bon jan solisyon ak kriz kap boulvèse Sosyete a depi plis pase 34 lane.
Problèm yo anpil e konplike an menm tan se vre, men, pou asire demen pitit nou, demen nasyonan, eben nou rive nan moman pou nou mare senti nou, mete tout konfli pesonèl de kote poun asirebyen nèt polilasyo an.

 UNJADAYITI kom Oganizasyon jenès ap pwopoze e mande pou kriz lan rezoud ti sakrifis sa yo :
 -Yon Chita pale rapid vit san ipokrizi ak tout aktè, pati ak regroupman politik yo san manke yon
grenn.
 -Yon chita pale ak Sosyete Sivil la, Inivèsite yo, Klas ekonomik lan.
 
 Chita pale sa yo dwe fèt sou lidèship Prezidan ti rès Sena Repiblik lan (Joseph Lembert) kap
gen kom moun kap asistel Dr. Claude Joseph e Dr. Ariel Henry.

 Misyon Chita pale sa yo dwe debouche :
 Sou chwa yon Prezidan ak yon Gouvènman antant Nasyonal pou Oganize eleksyon jeneral
Oktob 2022.
 Gouvènman ap gen pou misyo fè limyè sou zak asasinay Prezidan an e oganize yon fineray
Nasyonal nan tout diyite ak lonè pou prezidan an.
 Yon gouvènman kap gen 12 minis ak 12 direktè jeneral san direktè an aprè, yon fason poun
fè yon jesyon pi rasyonel pandan tranzisyon sa a.
 Gouvènman ap gen pou misyon retabli sekirite ak apezman sosyal nan tout peyi a.
 Renfose enstitisyon endepandant yo tankou : CNMP, UCREF, ULCC, CSCCA, CONALD, OPC.
 Renfose sistèm jidisyè a pendan nap gade lwa sou CSPJ an, nan yon fason pou tout bon vre
jistis lan pa fonn nan egzekitif lan.
 Gouvènman ap gen pou misyon Mete yon KEP kote pou pipiti 75 pousan popilasyon an ka
fèl kredi.
 Gouvènman ap gen pou misyon e obligasyon voye je sou kolektivite a pou bon jan rezilta.
 Gouvènman dwe ka kreye konfyans pou bon jan eleksyon ka fèt pou renouvle pèsonèl politik
peyi a ak bay jarèt ak enstitisyon nou yo.
 Gouvènman ap mete yon komisyo sou kesyon Kat Idantifikasyon Nasyonal la.

Nap mansyone ke nan chita pale ant Ayisyen ak Ayisyen an ap tou kreye yon Komisyon kap la pou
kontwole fason Gouvènman Antant Nasyonal la ap aji.
 
 UNJADAYITI kwè e rete kwè si ansanm aktè yo aplike e konprann sa nou di la yo, eben se tout bon vre nap fini pa jwenn wout devlopman dirab la e rive mete peyi a nan dimansyon li dwe ye a, Konsa, Nou va gen yon Sosyete ki va Konte sou pwop tet li.
 
Pa gen sakrifis ki two gran poun sove patri cheri nou an. Ansanm Ann met men poun sove lakay, lakay se lakay.
UNJADAYITI. Jwè nèf. Nou se Prezan.

Viv yon AYITI ki granmoun tet li, endependan, prospè, benefik pou tout moun.
Petyonvil le 11 jiye 2021.
 
Joseph Richemond Elizaire Marc Widley.
Coordonnateur Exécutif National responsable de l’organisation

Myrda Memorin Bob Museau
Resp. des relations international Resp. Des relations Publique

Suivez-nous sur

Facebook

Bouton retour en haut de la page