Les étudiants haïtiens en République Dominicaine écrivent aux responsables

La rédaction de l'info 4.0 publie sans commentaire, la lettre des étudiants Haïtiens en République Dominicaine.

Repiblik Dominikèn RD
10 Avril 2020

Lèt sa a adrese ak Responsab Ayisyen yo.

Objektif : Kominike otorite Ayisyen yo ak sosyete Ayisyèn lan an jeneral sou sitiyasyon Ayisyen yo
twouve yo an Repiblik Dominikèn jodiya kote yo pa wè ni monte ni desann.

Yon gwo salitasyon ak otorite Ayisyen, Leta sektè prive, kominote Ayisyèn lan, Peyi dayiti,
konpatriyòt nou yo.

Espesyalman sila yo ki trouve yo en RD, Antanke Jèn profesyonèl nou trouvel nesesè jounen jodia poun
mete tèt nou ansanm pou yon chita pale sou Dosye KOWONA AK KONFINMAN AN. Enpak sa koze
lakay nou, nan kominote Ayisyèn lan Kit ou se Etidyan, Travayè, komèsan, touris ak anpil lòt sektè ankò.

Nan ti pale nou te fè ak plizyè etidyan nou te konstate ke anpil ladan yo te anfas ak yon gwo menas, kòz
tout peyi bloke sa fè preske anyen pa rantre ( ekonomikman) pou reponn ak bezwen yo.

Sektè travayè yo menm tap plenyen paske vi yo depann de kouraj yo, chita fèmen andedan kay la kòz ya afronte gwo difikilte pou ( manje, peye kay ,ak anpil lòt nesesite).

Komèsan, touris pat epanye yo te tou ap fè Nou konnen konfinman an fè yo bloke isi e yo pa gen ase nan men yo pou yo siviv.

Pou rezon sa nou menm Jèn profesyonèl sa yo nou koube nou byen ba poun adrese nou ak (Mesye Lanbasadè, Gouvènman Peyi Dayiti, Prezidan Repiblik, Sektè Prive ak òganis Sosyal yo ak tout sila yo ki ka di yon mo prese prese. Pou nou wè koman nou kapap vin ede kominote ayisyèn lan, linyon fè lafòs ansanm nou kapab renpòte laviktwa.

Nou te pwofite fè yon lis Pwopozisyon pou responsab yo ka pote sipò yo pi rapid ak kominote a:

1. Fè touris yo ak moun ki pat vini pou rete retounen lakay yo tankou sa ki pa gen plis ke de
mwa isit yo, pemèt yo retounen lakay yo.

2. Jwenn ak responsab etidyan yo nan chak fakilte pou antre an kontak ak etidyan ki gen plis
nesesite yo pou yo ka ede yo.

3. Pou lòt kategori yo antre an kontak ak Òganizasyon, asosyasyon ki reprezante Ayisyen yo epi Legliz yo a travè pastè yo pou yo ka rejwenn moun ki nan plis difikilte yo.

4. Jwenn yon akò ak leta Dominiken pou eseye we koman yo te ka ede soulaje kèk fanmi.

Kominike sa a pote siyati :

Regroupman jèn Pwofesyonèl Ayisyen yo.

Asosyasyon etidyan Ayisyen Tankou UASD, UTESA elatriye.

Asosyasyon Sosyal tankou: C4CNG (Climbing For Christ New Generation).

Òganizasyon tankou NOVA (Nouvelle Orientation Vers L´Avenir).

Pou Kontak : centrofelixtech212@gmail.com / Milkin.lindor@yahoo.fr Telf. : 809 448 2034 / 809  318 8330

Suivez-nous sur

Facebook

Bouton retour en haut de la page